Kennel v.d. Amandelgaard

De Bichon Frisé en het Markiesje

Wie zijn wij....

Who we are...

Wat doen wij...

Het Markiesje en de Bichon Frise zijn echte gezelschaps hondjes....met andere woorden.Ze willen niets liever dan bij u zijn.

Af en toe zijn we aanwezig op een honden tentoonstelling.

Wij fokken ca. eens in de anderhalf jaar een nestje en hopen hiermee vele mensen een fijn huisgenootje aan te bieden. Meer weten over deze twee heerlijke rassen? Kijk op hun eigen knop hieronder.

Markiesje pup.

Bichon Frisé pup.

The Markiesje and the Bichon Frize are real companion dogs....in other words.They want nothing more than to be with you.

Occasionally we are present at a dog exhibition.

We breed a litter about once every eighteen months and hope to offer many people a nice housemate. Would you like to know more about these two delicious varieties? Check out their own button below.

What we do...

Let us introduce ourselves; we are Hans and Yvonne Vermeulen. For many years active in the dog world in various areas. We have been breeding purebred dogs for over 30 years now! Now we are retired and after many years of pleasure breeding, showing and working with Tollers, we have taken a step back. At the moment (2023) we still have an older Toller Sinopa, our Markiesje Geiske and our Bichon Frisé Vanity. We are parents of 3 adult children and 3 grandchildren. Yvonne has been to be found since childhood at breeders, shows and training fields. She has also done first aid courses. Since 2021, Yvonne has also provided guidance at the request of owners of other Amandelgaard dogs, around pregnancy and birth. Hans has taken on the theoretical side. For example, he already obtained his diplomas for KK 1 KK 2 and completed the E&B course. Hans also followed the Animal First Aid course. done.

He really enjoyed board positions within race associations and did so for many years.

We are a member of the E.G.C.N and adhere to the rules of the Board of Directors in the Kynological area. (Dutch Kennel Club)

We stellen ons even aan u voor; wij zijn Hans en Yvonne Vermeulen.

Al jaren lang actief in de hondenwereld op diverse vlakken.

Op gebied van het fokken van ras honden inmiddels al ruim 30 jaar!

Nu zijn wij gepensioneerd en hebben na jarenlang met veel plezier Tollers gefokt,geshowd en mee gewerkt,een stapje terug gedaan.Op dit moment (2023) hebben we nog een oudere Toller Sinopa,ons Markiesje Geiske en onze Bichon Frisé Vanity.

Wij zijn ouders van 3 volwassen kinderen,en genieten van 3 kleinkinderen.

Yvonne is al van kinds af aan te vinden geweest bij fokkers , shows en op trainings velden.Ook heeft ze een curses E.H.B.O gedaan.Sinds 2021 verzorgt Yvonne ook op verzoek van eigenaren van andere Amandelgaard honden begeleiding aan,rondom de zwangerschap en geboorte.

Hans heeft de theoretische kant op zich genomen.Zo behaalde hij reeds zijn diploma's voor KK 1 KK 2 en doorliep hij de cursus E&B .Ook Hans heeft de cursusdieren E.H.B.O gevolgd.Hij vond bestuurlijke functies binnen ras verenigingen erg leuk en heeft dit dan ook jaren gedaan.

Wij zijn lid van de E.G.C.N en houden ons aan de regels van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied.(Dutch Kennel Club)